Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:start [2018/02/18 13:07]
hlavac
courses:a7b33dif:start [2018/03/02 08:40]
sejkorom [Aktuality]
Line 22: Line 22:
  
 ===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====
 +
  
 <WRAP center round tip round 80%> <WRAP center round tip round 80%>
-Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?+**Na přednášce dne 1. 3. 2018 byly studenty v demokratickém hlasování zvoleny názvy fotografických projektů na LS 2018: 1. ALFA A OMEGA, 2. BARVA.** 
 + 
 +**Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?**
  
 **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]). **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]).
Line 42: Line 45:
 Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost,​ bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. **Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.** Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost,​ bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. **Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
 ===== Přednášky:​ čtvrtek 14:​30-16:​00,​ JP:B-670 (CIIRC ČVUT) =====  ===== Přednášky:​ čtvrtek 14:​30-16:​00,​ JP:B-670 (CIIRC ČVUT) ===== 
 Přednášející:​ Václav [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac|Hlaváč]] (VH), Roman [[http://​www.sejkot.com/​|Sejkot]] (RS) Přednášející:​ Václav [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac|Hlaváč]] (VH), Roman [[http://​www.sejkot.com/​|Sejkot]] (RS)
courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2018/03/14 09:40 by sochmjan