Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/03/29 12:12]
sochmjan [Soutěž semestrálních projektů a výstava fotografií]
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/05/25 15:13]
sochmjan [Doprovodný text]
Line 70: Line 70:
  
 ==== Doprovodný text ==== ==== Doprovodný text ====
-K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany ​A4 popisující vznik či ideu/​koncept projektu.+K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany ​A5 (naležato) ​popisující vznik či ideu/​koncept projektu. Tento text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.
  
 ==== Odevzdání projektu ==== ==== Odevzdání projektu ====
Line 117: Line 117:
  
 Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana|stránky A4]]). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející. Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana|stránky A4]]). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející.
 +
 +Ukázky esejí z minulých let najdete v [[courses:​a7b33dif:​sinslavy:​start|síni slávy]].
  
 Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce. Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2018/05/25 15:13 by sochmjan