Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/03/29 12:12]
sochmjan [Soutěž semestrálních projektů a výstava fotografií]
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/03/29 12:14]
sochmjan [Esej]
Line 117: Line 117:
  
 Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana|stránky A4]]). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející. Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana|stránky A4]]). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející.
 +
 +Ukázky esejí z minulých let najdete v [[courses:​a7b33dif:​sinslavy:​start|síni slávy]].
  
 Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce. Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2018/05/25 15:13 by sochmjan