Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:52]
hlavac
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:53]
hlavac
Line 3: Line 3:
 Předmět A7B33DIF Zpracování digitální fotografie spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl uvnitř dřívějšího oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). Tento studijní program již zanikl. Předmět A7B33DIF je samostatným volitelným předmětem,​ který studují posluchači FEL i jiných fakult. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. Student také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie. Předmět A7B33DIF Zpracování digitální fotografie spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl uvnitř dřívějšího oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). Tento studijní program již zanikl. Předmět A7B33DIF je samostatným volitelným předmětem,​ který studují posluchači FEL i jiných fakult. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. Student také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.
  
-V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející, aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.+V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášejí postupně ​dva učitelé, aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.
  
 V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​ V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​
courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2018/02/18 12:53 by hlavac