Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:47]
hlavac created
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:53]
hlavac
Line 1: Line 1:
 ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování ===== ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování =====
  
-Předmět spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl ​především pro studenty ​oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). ​Učí se v letním semestru ​třetího ročníku studijního programu STM. Studenti ostatních oborů STM, jiných studijních programů a další studenti ČVUT si předmět mohou také vybrat jako volitelný. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. ​Také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.+Předmět ​A7B33DIF Zpracování digitální fotografie ​spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl ​uvnitř dřívějšího oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). ​Tento studijní program již zanikl. PředměA7B33DIF je samostatným volitelným ​předmětem, který studují posluchači FEL i jiných fakult. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. ​Student také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.
  
-V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející, aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.+V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášejí postupně ​dva učitelé, aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://people.ciirc.cvut.cz/​hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.
  
 V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​ V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​
courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2018/02/18 12:53 by hlavac