Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2023/2024. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetrnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyř a devíti snímků na stránku.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize K.N. King: C Programming A Modern Approach, Second Edition. W. W. Norton & Company, Inc., 2008 nebo novější vydání. Před přednáškou je doporučeno pročíst si odkazované kapitoly. Alternativně je doporučena učebnice Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005 nebo novější.

#VTýden Týden Téma Úterý 16:15 (Místnost T2:D3-209)
01 08. Přednáška 01 - Informace o předmětu, Úvod do programování v C
K. N. King: kapitoly 1, 2 a 3
20.02. - lec01
02 09. Přednáška 02 - Výrazy a řídicí struktury
K. N. King: kapitoly 4, 5, 6 a 20
27.02. - lec02
03 10. Přednáška 03 - Datové typy: pole a ukazatele. Paměťové třídy. Volání funkcí
K. N. King: kapitoly 7, 8, 9, 10, 11 a 18
05.03. - lec03
04 11. Přednáška 04 - Pole, řetězce a ukazatele
K. N. King: kapitoly 8, 11, 12, 13 a 17
12.03. - lec04
05 12. Přednáška 05 - Datové typy: Složený typ, výčtový typ a bitová pole
K. N. King: kapitoly 10, 14, 15, 16 a 20
19.03. - lec05
06 13. Přednáška 06 - Vstup / výstup a standarní knihovny C. Preprocesor a sestavení programu.
K. N. King: kapitoly 21, 22, 23, 24, 26 a 27
26.03. - lec06
07 14. Přednáška 07 - Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva (semafory, zprávy a sdílená paměť ) 02.04. - lec07
08 15. Přednáška 08 - Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna 09.04 - lec08
09 16. Přednáška 09 - Praktické ukázky, domácí úkoly, vícevláknové programování 16.04. - lec09
10 17. Přednáška 10 - Přesnost a rychlost výpočtu 23.04. - lec10
11 18. Přednáška 11 - ANSI C, C99, C11 a rozdíly mezi C a C++. Úvod do C++ v příkladech 30.04. - lec11
12 19. Přednáška 12 - Stručný úvod do C++ (v příkladech) 07.05. - lec12
13 20. Rezerva 14.05. Rektorský den
14 21. Přednáška 13 - Správa zdrojů v C++ 21.05. - lec 13

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Podklady jsou průběžně aktualizovány.

1. Informace o předmětu, základy programování v C

Jan Faigl 2024/02/20 10:45

2. Výrazy a řídicí struktury

Jan Faigl 2024/02/27 22:30

3. Datové typy: pole a ukazatele. Paměťové třídy. Volání funkcí

2020: Na přednášce zmíněná funkce fgets() pro řešení HW 03 nemusí být zas až tak výhodná a mnohem výhodnější může být využití funkce getline(), která však pracuje pouze s dynamicky alokovanou pamětí.

Jan Faigl 2023/03/07 10:15

4. Pole, řetězce a ukazatele

Jan Faigl 2024/03/12 22:14

Příklad z přednášky

Dotazy z přednášky

5. Datové typy: Složený typ, výčtový typ a bitová pole

Jan Faigl 2024/03/17 11:40

Dotazy z přednášky

6. Vstup / výstup a standarní knihovny C. Preprocesor a sestavení programu.

Jan Faigl 2024/03/25 05:13

Dotazy z přednášky

7. Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva

Jan Faigl 2024/04/01 18:10

8. Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna

Jan Faigl 2024/04/08 21:46

9. Praktické ukázky, domácí úkoly, vícevláknové programování

Jan Faigl 2024/04/13 15:32

Dotazy z přednášky

10. Přesnost a rychlost výpočtu

Jan Faigl 2024/02/14 18:16

Dotazy / připomínky z přednášky

11. ANSI C, C99, C11 a rozdíly mezi C a C++. Úvod do objektově orientovaného programování v C++ v příkladech

Jan Faigl 2024/04/30 15:16

Dotazy / připomínky z přednášky

12. C++ v příkladech konstruktů

Jan Faigl 2024/02/11 17:33

13. Správa zdrojů v C++

Jan Faigl 2024/02/11 17:33

courses/b3b36prg/lectures/start.txt · Last modified: 2024/04/30 15:22 by faiglj