Windows Subsystem for Linux

Automatická instalace ve Win11

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

 1. Otevřete PowerShell s administrátorskými právy a nainstalujete WSL příkazem wsl –install.
 2. Restartujte dle pokynů (po restartu můžete spustit WSL a aktulizovat instalovaný sw, např. sudo apt update následovaný sudo apt upgrade.
 3. Nainstalujte VS Code, např. z MS Store.
 4. V rámci VS Code instalujte doplněk WSL Remote.
 5. Spusťte WSL, např. z cmd příkazem wsl.
 6. V rámci WSL spusťte VS Code, např. code ., který způsobí propojení nativního VS Code s WSL.
 7. Ve WSL doinstalujte vývojové prostřed dle Vývojová prostředí nebo např.

sudo apt install make clang valgrind mc ranger htop tree clang-format gdb cgdb ghex cppcheck libsdl2-dev libsdl2-image-dev libjpeg-dev

PowerShell wsl –install Instalace hotova
Instalace OS (Ubuntu) Instalace hotova Instalace neofetch po sudo apt update; sudo apt upgrade; sudo apt install neofetch
Instalace VS Code (MS Store) Instalace WSL Remote
Domovský adresář Win11 ve WSL Spuštění VS Code z WSL Spuštěné WSL

Následně můžete vyzkoušet kompilaci programu a též např. přípravenost prostředí k přípravě na implementační zkoušku Tutoriál k implementační zkoušce.

Stažení prg-exam.zip ve Win11 Přesun do adresář ve Win11 pro spuštění ve WSL Spuštěné demo programu s grafickým výstupem

Manuální instalace

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-manual

0. Otevřete PowerShell jako administrátor

1. Povolení Hyper-v Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

2. Zaplnutí WSL (Windows Subsystem for Linux)

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

3. Pro WSL 2 je nutné mít Win10 verze 1903 (nebo vyšší) Build 18362 (nebo vyšší). Povolte virtualizaci.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

4. Restartujte

5. Stahněte a nainstalujte linuxové jádro

6. Nastavte výchozí WSL2

wsl –set-default-version 2

7. V Microsoft Store zvolte Linux distribuci, např. Ubuntu 20.04 LTS

8. V rámci sezení WSL aktualizujte Ubuntu např.

sudo apt update; sudo apt upgrade

9. Nainstalujte podporu grafických aplikací, např.

sudo apt install gedit

10. Nainstalujte si vývojové prostředí nebo jen

sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip tree cppcheck git subversion valgrind 

Win10/Win11 a VS Code s WSL

V kombinaci s WSL je možné využít nativní VS Code běžící v rámci Win10 (případně Win11), který lze kombinovat s WSL prostředím (linuxovým termínálem) s běžícím VS Code prostřednictvím balíčku Remote - WSL.

 • Nainstalujte např. Ubuntu 20.04 v rámci WSL
 • Ve Win10 nainstalujte VS Code
 • Doinstalujte rozšíření Remote - WSL
 • Spusťte WSL, ve kterém spusťte code a dojde k propojení WSL a VS Code

Grafický výstup s WSL

Grafické aplikace lze přímo využít v rámci WSL pro novější verze Win 11 - Run Linux GUI apps on the Windows Subsystem for Linux.

Další alternativou je nainstalovat některý z dostupných X-serverů, např. Xming, VcXsrv případně x410 a nastavit přeposílání grafických aplikací z WSL prostředí, např. dle how-to-set-up-working-x11-forwarding nebo https://www.youtube.com/watch?v=4SZXbl9KVsw, případně VcXsrv nám umožňuje používat aplikace pro Linux s uživatelským rozhraním ve Windows 10.

courses/b3b36prg/tutorials/devel/wsl2.txt · Last modified: 2022/02/17 08:35 by faiglj