Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A více než 90 výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body lze získat v těchto kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
na zápočet
Požadované minimum
u zkoušky
Domácí úkoly a body ze cvičení1)
(povinné + volitelné + bonusové zadání)
41 25 -
Semestrální práce (včetně bonusové části +10b) 30 10 -
Písemný zkouškový test 20 - 10
Implementační zkouška 2) 20 - 10
Součet 111 3) 35 4) 20

Minimální počet bodů pro zápočet 35 z čehož 25 bodů z domácích úkolů a práce ve cvičení (STM32) a nejméně 10 bodů za semestrální práci. Zároveň je pro získání zápočtu nutné odevzdat všechny domácí úkoly. Maximální počet bodů za povinná zadání je 15, proto je nutné vypracovat některá volitelná nebo bonusová zadání, případně získat více bodů ze semestrální práce.

V případě hodnocení zkoušky F a zisku alespoň 13 bodů z jedné části je opravný termín pouze z druhé části. V takovém případě není nutné explicitně žádat o opravnou zkoušku pouze z jedné části. Studenstvo může projevit zájem opakovat obě části a to dostatečně dopředu přednášejícímu z fakultního e-mailu.
1)
Až 6 bodů je možné získat ze cvičení na STM32
2)
Může zvýšit známku o jeden stupeň
3)
Až 10 bodů za bonusové vypracování domácího úkolu.
4)
35 bodů odpovídá hodnocení F - nedostatečně. Na známku E je potřeba získat alespoň 55 bodů, tj. minimálně 10 bodů z písemného zkouškového testu a 10 bodů z implementační zkoušky.
courses/b3b36prg/classification/start.txt · Last modified: 2024/02/17 01:25 by faiglj