Lab 02 - Řídicí struktury a cykly

 • Pro vyučující: 02.

Cíle cvičení

Úkoly na cykly

 • Vypište čísla od 1 do 10 s využitím cyklů for, while a do-while.
 • Nahraďte terminační podmínku příkazem break.
 • Vypište všechna sudá čísla od 1 do $n$, kde $n$ zadá uživatel na standardním vstupu
 • Vypište součin všech čísel vypsaných v předchozím kroku
 • Vypište řadu $n$ čísel ve tvaru:

1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

Úkoly na testování HW programů před odevzdáním

unzip b3b36prg-hw01.zip 
Archive: b3b36prg-hw01.zip
  creating: b3b36prg-hw01/
 extracting: b3b36prg-hw01/generate_solutions.sh 
  creating: b3b36prg-hw01/data/
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub01.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub07.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub05.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub01.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub04.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub04.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub03.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub06.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub06.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub02.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub07.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub03.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub02.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub03.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub05.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub01.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub06.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub05.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub02.out 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub04.err 
 extracting: b3b36prg-hw01/data/pub07.in 
 extracting: b3b36prg-hw01/b3b36prg-hw01-genref 
 extracting: b3b36prg-hw01/Makefile 
 extracting: b3b36prg-hw01/main.c 
  creating: b3b36prg-hw01/binaries/
 extracting: b3b36prg-hw01/binaries/b3b36prg-hw01-genref-osx

 • Vypište adresářovou strukturu příkazem tree.

tree b3b36prg-hw01 
b3b36prg-hw01
├── Makefile
├── b3b36prg-hw01-genref
├── binaries
│   └── b3b36prg-hw01-genref-osx
├── data
│   ├── pub01.err
│   ├── pub01.in
│   ├── pub01.out
│   ├── pub02.err
│   ├── pub02.in
│   ├── pub02.out
│   ├── pub03.err
│   ├── pub03.in
│   ├── pub03.out
│   ├── pub04.err
│   ├── pub04.in
│   ├── pub04.out
│   ├── pub05.err
│   ├── pub05.in
│   ├── pub05.out
│   ├── pub06.err
│   ├── pub06.in
│   ├── pub06.out
│   ├── pub07.err
│   ├── pub07.in
│   └── pub07.out
├── generate_solutions.sh
└── main.c

3 directories, 26 files

 • Vyzkoušejte si spuštění referenčního řešení b3b36prg-hw01-genref na přiložených vstupech.
 • Vyzkoušejte si přesměrování vstupu a výstupu a porovnání nově vygenerovaných souborů například příkazem diff nebo vimdiff, či jiným porovnávačem/rozdílovačem. Můžete např. ručně upravit obsah výstupního souboru, aby záměrně obsahoval chybu.
 • Seznamte se s požitím nástroje hexdump a vyzkoušejte si zobrazení souborů s různými bílými znaky.

Další úkoly (na doma)

 • Vypište čísla od 1 do 10 pomocí všech uvedených cyklů (for, while, do-while).
 • Nahraďte terminační podmínku příkazem break.
 • Vypište všechna sudá čísla od 1 do $n$, kde $n$ zadá uživatel na standardním vstupu
 • Vypište součin všech čísel vypsaných v předchozím kroku
 • Vypište řadu $n$ čísel ve tvaru:

1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

Výpisy cykly

 • Vypište:

*
**
***
****
*****

 • Vypište:

*****
****
***
**
*

 • Vypište následující tabulku (využijte formátovaného výstupu např. “%3d” nebo si napište vlastní funkci s využitím pouze putchar):

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 • Jak to naprogramujete s využitím pouze jediného cyklu? Jak s dvěma vnořenými cykly? Co se vám zdá lepší a proč?
 • Nyní zkuste vypsat pouze diagonálu:

 0
  11
    22
     33
       44
        55
          66
           77
             88
              99

 • Nyní tu druhou:

               9
             18
           27
          36
        45
       54
     63
    72
  81
 90

 • A co obě zároveň?

 0             9
  11          18
    22       27
     33    36
       44 45
       54 55
     63    66
    72       77
  81          88
 90             99

 • Parametrizujte svuj kód. Dokážete pouhou změnou parametru vypsat totéž pro tabulku 5×5?

Výpis čísla v dec/hex/bin soustavě

 • Vypište v dekadické, hexadecimální a binární reprezentaci znaku zapsanéh na standardním vstupu uživatelem
 • Výpis v binárním tvaru můžete realizovat bitovými operátory, např. bitový posun a součin.
 • Výpis dekadické a hexadecimální reprezentaci lze použít printf().
 • Binární výpis můžete realizovat funkcí, ve které realizujte postupný bitový posun, např. doleva (operátor v « 1) a součin s 128 (b10000000) a tisknutí znaku '0' nebo '1' (např. funkcí putchar) v závislosti na vyhodnocení výrazu jako logická nepravda (FALSE) nebo pravda (TRUE).
V programu kontrolujete návratovou hodnotu funkce getchar viz man getchar a v případě EOF program vrátí hodnotu 100, jinak indikuje očekávané chování hodnotou 0.
Standardní vstup Standardní výstup
a 97
0x61
b01100001
 • Příklad použití

clang main.c && echo 'a' | ./a.out
97
61
b01100001

Jednoduchý automat na mince

 • Napište program, který pro zadanou částku (v celých korunách) vypíše nejmenší počet mincí (20, 10, 5, 2, 1), ze kterých se dá daná částka složit.
 • Rozšiřte program tak, aby vypisoval pouze použité mince.
 • Nechte program vypsat vloženou částku i v jiných měnách.

Kalendář

 • Naprogramujte zjednodušenou verzi programu cal.
 • Nejdříve zkuste vypsat:

 Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

 • Pak zkuste kalendář pro mesíc září:

 September
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

 • nebo rovnou kalendář pro tři po sobě jdoucí měsíce:

 September
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

 October
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
         1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

 November
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

 • Parametrizujte kód, pokud tak již nemáte a zkuste vypsat kalendář pro různý rozsah měsícu.
 • Následující vám může pomoci:

static char *day_of_week[] = {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su" };
static char *name_of_month[] = {
  "January",
  "February",
  "March",
  "April",
  "May",
  "June",
  "July",
  "August",
  "September",
  "October",
  "November",
  "December"
};
static int days_in_month[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30,
                31, 31, 30, 31, 30, 31 };
static int first_day_in_september = 2; // 1. 9. 2021 is Wednesday
static int first_day_in_year = 4; // 1. 1. 2021 is Friday

Výpočet Ludolfova čísla

 • Napiště program který umožní výpočet Ludolfova čísla jako součtu Leibnizovy řady

$$ \qquad\pi = 4 \sum_{k=0}^\infty\dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{4}{1}-\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{5}-\dfrac{4}{7}+\dfrac{4}{9}-\dfrac{4}{11}+\cdots $$

 • Vytvořte funkci pro výpočet Ludolfova čísla pomocí $n$ prvků Leibnizovy řady
 • Zjistěte kolik členů řady je potřeba zahrnout, abychom dostali Ludolfovo číslo s přesností na $10^{-6}$.
courses/b3b36prg/labs/lab02.txt · Last modified: 2023/02/14 11:01 by faiglj