Přehled služeb studentům FEL

Fakulta elektrotechnická poskytuje, kromě možnosti se vzdělávat, i služby studentům, které jim usnadňují studium. Přehled nejdůležitějších (pro PRG) naleznete níže.

Zálohovat, zálohovat, zálohovat než bude pozdě. O pravdivosti toho tvrzení svědčí následující citát: “Uživatelé výpočetní techniky se dělí na dvě disjunktní skupiny. Jedni, kteří zálohují a druzí, kteří (teprve) zálohovat budou…”

FEL Google account

Adresa elektronické pošty slouží krom standardních služeb poštovního klienta i k přístupu ke službám společnosti Google. Mezi tyto služby patří například cloudové úložiště Google drive nebo možnost vyplňovat dotazníky související s výukou přímo jako student Fakulty elektrotechnické. Více informací naleznete na http://google-apps.fel.cvut.cz/home.

FEL Google account neposkytuje všechny služby jako běžný Google účet. Například emailový klient používá fakulta vlastní.

Owncloud

Owncloud je cloudové úložiště, na které si mohou studenti zálohovat své soukromé i studijní materiály. Celková kapacita cloudového úložiště zdarma přístupná každému ze studentů je 100 GB, avšak velikost vyčleněná pro pracovní složku studentů v počítačových učebnách je pouze 1 GB, proto je třeba zvolit složku, která se bude synchronizovat s daným zařízením. Podrobný návod naleznete zde. Přihlášení do služby Owncloud naleznete zde. Owncloud patří mezi služby využívající FELid.

I přesto, že celková velikost úložiště je 100 GB, kapacita pracovní složky v počítačových učebnách je pouze 1 GB.

FileSender

Souborová služba FileSender slouží k odesílání a sdílení rozsáhlých souborů (až 500 GB) mezi studenty a pedagogy. Rovněž je možné vygenerovat pozvánku k nahrání souboru pro osoby mimo akademickou obec. Přihlášení do služby FileSender naleznete zde.

Gitlab

Verzovací systém Gitlab umožňuje studentům správu projektů. Ve zkratce poskytuje možnost uchovávat nejen aktuální podobu projektů, ale i jejich předchozí verze, což je praktické zejména v případě, že se objeví slepá ulička a je třeba se vrátit k předchozímu řešení daného problému. Přihlášení naleznete zde.

Gitlab využívá k zabezpečení komunikace se serverem protokolu SSH (SSH je zkratkou secure shell, shell je “skořápka” obklopující jádro operační systém, přes kterou může uživatel například spouštět programy, zjišťovat jejich výstupy a obecně ovládat operační systém).

Stručné seznámení s příkazy

Před každým odeslání (push) změněného projektu (pracovní kopie) do globálního repozitáře je třeba změny potvrdit (commit). V případě, že předpokládáme dvě různé větve programu nebo například v případě, že na jednom projektu pracuje více lidí, se může stát, že vzniknou dvě verze programu (branch), změny v těchto verzích je posléze třeba sloučit do jedné (merge). Více informací naleznete zde a na cvičeních.

Jednotlivé commity je nanejvýše vhodné doplnit o komentáře ke změnám provedeným v programu.
courses/b3b36prg/tutorials/services.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)