Vývojová prostředí

V předmětu používané vývojové prostředí vychází z volně dostupných překladačů gcc a clang, které mají nejjednodušší použití v systémech *nixového typů (např. Linux, OS X, BSD). V počítačových učebnách je využíváno operačního systému Ubuntu. Hlavní důvod je přímčará instalace potřebných softwarových nástrojů. V případě Linuxu je doporučen začínajícím uživatelům systém Ubuntu případně Pop OS!.

V případě použití OS typu Win 10 a Win 11 a nemožnosti instalace některého výše uvedeného systému je možné využít přímo virtualizaci v systému Win10 a Win11 Windows Subsystem for Linux (WSL) nebo VirtualBoxu. V obou případech je zprovoznění komunikace po sériovém portu s deskou Nucleo možná, ale vyžaduje relativně pokročilé znalosti. V případě WSL je možné očekávat případné těžkosti s grafickým výstupem.

V případě WSL i VirtualBoxu lze propojení USB seriového portu s v rámci virtualizovaného prostředí řešit USB IP. Viz např. Win 10 s WSL2 a grafickým výstupem, ale nastavení není triviální a může být značně časově náročné.

Instalace softwarových balíků pro OS Ubuntu

Instalace je určena pro Ubuntu 20.04. Proveďte níže uvedené příkazy nebo použijte skript install-prg.sh z archivu install-prg.zip.

#!/bin/bash
# superuser is required for installing the packages
sudo apt -y update  			# update is required to fetch add some of the following packages
sudo apt -y install pkg-config 	# retrieve info about installed stuff
sudo apt -y install make cmake ccache  # make
sudo apt -y install clang clang-format # install compiler ( clang-10 is autoinstalled within clang)
sudo apt -y install valgrind valgrind-dbg gdb cgdb ghex cppcheck # debug and code checking
sudo apt -y install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libjpeg-dev 	# libs for drawing windows and images
 
# other useful packages
sudo apt -y install tree		# show folder structure
sudo apt -y install htop		# show running processes, used mem and CPU
sudo apt -y install mc			# midnight commander -> file manager
sudo apt -y install ranger		# ranger file manager -> better for only terminal setup
sudo apt -y install nano vim 		# text editors
sudo apt -y install unzip		# data compression tool
sudo apt -y install git subversion	# version control systems (git always first )
sudo apt -y install gtkterm 		# serial line communication tool

courses/b3b36prg/tutorials/devel/start.txt · Last modified: 2022/02/16 14:56 by faiglj