11 Bayesovské rozhodování II

Budeme dále pokračovat v Bayesovském rozhodování. Nyní však budeme oproti minulému cvičení uvažovat, že různá rozhodnutí mohou vést k různé ztrátě.

  • quizz
  • semestrální úloha - dotazy
  • uloha k procvičení

Bayesovské rozhodování - příklad

Máme pytel starých mincí v různém stádiu opotřebení, mince stejných hodnot tedy mohou být různě veliké. Hodnota mince je nicméně okem čitelná. Máme za úkol roztřídit mince v pytli podle jejich hodnoty měřením hmotnosti mincí. Víme, že v pytli jsou mince o hodnotě 1, 2 a 5 Kč. Tedy $s \in \{1,2,5\}$. Jako ztrátovou funkci rozhodování zvolte:

$$l(s, d) = |h_d - h_s|$$

kde $h_s$ je hodnota mince a $h_d$ je naše rozhodnutí o hodnotě mince.

Máme k dispozici jednoduché rychle měřící váhy, které váží s přesností 5 gramů. Rozmyslete strategii třídění (rozhodování), která povede k minimalizaci ztráty a ruční práce. Ruční práce je tu zmíněna proto, že mohu pytel roztřídit ručně, pokud požaduji absolutní přesnost. To ovšem už není možné např. v automatu na nápoje, který akceptuje mince různé hodnoty. Diskutujte vliv množství ruční práce na celkovou ztrátu způsobenou chybnými rozhodnutími. Zkusíme odhadnout pravděpodobnou hmotnost jednotlivých hodnot mincí na základě experimentu. Náhodně vybereme 100 mincí, zvážíme je a zaznamenáme jejich hodnoty. Vytvoříme tak trénovací multimnožinu (multimnožina proto, že vzory, např. mince o hodnotě 2 Kč a hmotnosti 5 g se mohou vyskytovat vícenásobně). Po zvážení trénovací multimnožiny máme k dispozici tabulku:

$$ \begin{array}{c|rrrrr|c} s/x & \text{5 g} & \text{10 g} & \text{15 g} & \text{20 g} & \text{25 g} & \sum \\ \hline \text{1 CZK} & 15 & 10 & 3 & 0 & 0 & \boldsymbol{28} \\ \text{2 CZK} & 7 & 13 & 16 & 6 & 1 & \boldsymbol{43} \\ \text{5 CZK} & 0 & 1 & 2 & 11 & 15 & \boldsymbol{29} \\ \hline \sum & 22 & 24 & 21 & 17 & 16 & \boldsymbol{100} \\ \end{array} $$

$$ \begin{array}{c|rrrrr|c} P(s,x) & \text{5 g} & \text{10 g} & \text{15 g} & \text{20 g} & \text{25 g} & \sum \\ \hline \text{1 CZK} & 0.15 & 0.10 & 0.03 & 0 & 0 & \boldsymbol{0.28} \\ \text{2 CZK} & 0.07 & 0.13 & 0.16 & 0.06 & 0.01 & \boldsymbol{0.43} \\ \text{5 CZK} & 0 & 0.01 & 0.02 & 0.11 & 0.15 & \boldsymbol{0.29} \\ \hline \sum & 0.22 & 0.24 & 0.21 & 0.17 & 0.16 & \boldsymbol{1} \\ \end{array} $$

Kolik je možných strategií? Váha navážila 10 gramů, do jaké třídy minci zařadíte?

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_11.txt · Last modified: 2018/02/15 22:40 by strakzd1