Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_01 [2019/02/20 11:12]
hoffmmat [01 Úvod, Prohledávání I]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_01 [2019/02/20 11:14]
hoffmmat
Line 8: Line 8:
 ===== N-1 puzzle ===== ===== N-1 puzzle =====
  
- ==== Řešitelnost:​ programovací úloha ====+==== Quiz ==== 
 + {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​4-1-puzzle}} 
 + 
 +==== Řešitelnost:​ programovací úloha ====
  
 Bylo diskutováno na přednášce. Stáhněte si {{ :​courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​npuzzle.py |}}. Vaším úkolem je naimplementovat funkci ​         ''​is_solvable(env)'',​ která rozhodne, zda je rozestavění destiček řešitelné čí nikoli. Funkci naimplementujte v modulu ''​solvability_check.py''​ a odevzdejte do   ​[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​teacher/​|BRUTE]]. Za správné řešení máte 2 body. Bylo diskutováno na přednášce. Stáhněte si {{ :​courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​npuzzle.py |}}. Vaším úkolem je naimplementovat funkci ​         ''​is_solvable(env)'',​ která rozhodne, zda je rozestavění destiček řešitelné čí nikoli. Funkci naimplementujte v modulu ''​solvability_check.py''​ a odevzdejte do   ​[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​teacher/​|BRUTE]]. Za správné řešení máte 2 body.
Line 32: Line 35:
 Základní komunikace s objektem NPuzzle je přes metodu ''​env.read_tile(row,​ col)'',​ která vrátí hodnotu dlaždice, prázdná je ''​None''​ nebo vyvolá výjimku ​    ''​IndexError''​ v případě pokud se pokusíte číst mimo hrací pole. Příklad použítí je dobře vidět v ''​npuzzle.py''​ Základní komunikace s objektem NPuzzle je přes metodu ''​env.read_tile(row,​ col)'',​ která vrátí hodnotu dlaždice, prázdná je ''​None''​ nebo vyvolá výjimku ​    ''​IndexError''​ v případě pokud se pokusíte číst mimo hrací pole. Příklad použítí je dobře vidět v ''​npuzzle.py''​
  
- ==== Quiz ==== 
->  {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​4-1-puzzle}} 
  
 ===== Programování I ===== ===== Programování I =====
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_01.txt · Last modified: 2019/02/26 08:43 by kostkja2