Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičící

Program cvičení

week date content
1 2,3.10. t01
2 9,10.10. t02
3 16,17.10. t03
4 23,24.10. t04
5 30,31.10. t05
6 6,7.11. t06
7 13,14.11. t07
8 20,21.11. t08
9 27,28.11. t09
10 4,5.12. t10
11 11,12.12. t11
12 18,19.12. t12
13 2.1. t13 1.1 není výuka
14 8,9.1. t14

Zápočet

 • Zápočet získáte, pokud ze cvičení získáte minimálně 12 bodů.
 • Body se udělují za domácí úkoly.
 • Ve cvičení bude 10 úloh. Můžete si vybrat buď lehčí úlohu za 1 bod, nebo těžší úlohu za 2 body. Lehké úlohy nepředpokládají žádné znalosti mimo přednášky a cvičení. Těžší úlohy se hodí pro ty z vás, kteří již programovat umí a jsou i náročnější a rozsáhlejší.
 • Každou úlohu je nutné odevzdat nejpozději to 3 týdnů od zadání (cvičící může udělit vyjímku - na základě lékařského potvrzení atp.)
 • Z každé úlohy musí student získat nenulový počet bodů, hodnocení úlohy provádí odevzdávací systém a je možné získat i desetinné hodnocení za částečně fungující úlohu.
 • Poslední úloha ve cvičeních bude větší semestrální práce za 5 bodů.
 • Každý může řešit libovolné úlohy - teoreticky můžete získat až 25 bodů z cvičení.
 • Pokud začnete řešit těžkou úlohu a její řešení se Vám nepodaří, lze i později odevzdat úlohu lehčí.
 • Všechny úlohy se odevzdávají přes Odevzdávací systém
 • Všechny úlohy budou (automaticky) kontrolovány na plagiátorství. V případě, že odevzdaná úloha bude označena jako plagiát, budeme postupovat dle instrukcí Plagiáty a opisování.
 • Zápočet je nutné získat před zkouškou

Obecné pokyny pro odevzdávání domácích úkolů

Odevzdání

 • Vaše domácí práce odevzdávejte skrze Odevzdávací systém. Je možné odevzdat jeden soubor (.py) nebo zip/tgz archív.
 • Názvy souborů obsahující vaše odevzdávané programy jsou v zadání každé úlohy předepsány a je nezbytné je dodržet. V případě že odevzdáváte archív souborů, předepsané soubory musí být v kořenovém adresáři archivu (nikoli v podadresáři).
 • Odevzdané programy jsou hodnoceny automatickým systémem. Každý program, dostane-li specifikovaná vstupní data, musí tedy proběhnout bez vnějších zásahů uživatele (stisky kláves a podobně).

Tipy pro úspěšné odevzdání programu

 • Program (zdrojový soubor v Pythonu) se musí jmenovat přesně tak, jak je definováno v úloze. Soubory s jiným jménem systém nehodnotí
 • Před nahráním programu do systému doporučujeme spustit jej v příkazové řádce. Např takto:

  > python3.5 jmeno_souboru.py

 • pozn. na mnoha operačních systémech bývá současně nainstalován python2 i python3 a program python může, v závislosti na konfiguraci systému, spustit bud python2 nebo python3. Abyste zajistili, že program spouští pythonem3, raději používejte příkaz python3.x, kde x záleží na aktuální instalaci.

Lehká nebo těžká verze

 • Domácí úlohy mají lehkou a těžkou verzi, lišící se obtížností a bodovým hodnocením.
 • Vždy si vyberte, kterou verzi budete řešit.
 • Verze se liší názvy odevzdávaných souborů, podle toho jaké soubory odevzdáte, hodnotící systém pozná jakou verzi jste si zvolili.
 • V případě že odevzdáte obě, systém bude hodnotit pouze těžkou verzi.
 • Rozhodovat mezi těžkou a lehkou úlohou se můžete kdykoliv a opakovaně (lze odevzdat nejdříve lehkou úlohu, pak zkusit těžkou úlohu a když Vám nevyjde řešení těžké úlohy, opět odevzdat fungující řešení lehké úlohy).

Pracujte samostatně

 • Pokud neumíte dobře programovat a nebudete sami řešit úlohy s velkou pravděpodobností neuděláte zkoušku
 • Na zkoušce budete pod dozorem řešit podobné úlohy v časovém limitu, proto je procvičování nutné
 • Odevzdávací systém kontroluje podobnost řešení
 • Pokud Vám není něco jasné, máte problémy s domácí úlohou, ptejte se na cvičeních svého cvičícího!
courses/b3b33alp/cviceni/start.txt · Last modified: 2017/12/18 16:13 by vonasvoj