Warning
This page is located in archive.

HW02 - Soudělná čísla

Termín odevzdání 30.10/6.11.2023 23:59 CET
Bodový zisk 6b

Zadání

 • Vstup:
  • vstupem je celé kladné číslo $k$, které je argumentem funkce
  • číslo je v rozsahu 1 až 99
 • Výstup:
  • Program vytiskne tabulku udávající soudělnost čísel $m=1,\ldots,k$, $n=1,\ldots,k$
 • Pokud jsou čísla $m,n$ soudělná, vypíše se na $n$-tém řádku a $m$-tém sloupci 'x' , jinak se vytiskne mezera ' '

Požadavky

 • Pokud není na vstup zadáno celé kladné číslo v rozsahu 099, vypište pouze ERROR
 • Čísla jsou soudělná, jestliže je jejich největší společný dělitel větší než 1
 • Výsledek vytiskněte v textové tabulce vložením znaku '|' resp. '-' mezi sloupce resp. řádky. Viz příklady.
 • Program pro úlohu HW02 pojmenujte soudelnost.py, v souboru bude funkce tabulka s argumentem

# soubor soudelnost.py
 
def tabulka(k):
  # cislo k udava velikost tabulky
  pass

Příklady

Příklad 1

Argument funkce Očekávaný výstup (stdout)
0
ERROR

Příklad 2

Argument funkce Očekávaný výstup (stdout)
4
 | | |
-------
 |x| |x
-------
 | |x|
-------
 |x| |x

Příklad 3

Argument funkce Očekávaný výstup (stdout)
10
 | | | | | | | | |
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | |x| | |x| | |x| 
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | | | |x| | | | |x 
-------------------
 |x|x|x| |x| |x|x|x
-------------------
 | | | | | |x| | | 
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | |x| | |x| | |x| 
-------------------
 |x| |x|x|x| |x| |x

Příklad 4

Argument funkce Očekávaný výstup (stdout)
110
ERROR
courses/bab37zpr/hw/hw02.txt · Last modified: 2023/10/23 10:25 by viteks