Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Datum Odevzdání úkolu do
1. cvičení 20.9.2022 na cvičení
2. cvičení 27.9.2022 4.10.2022 24:00
3. cvičení 4.10.2022 11.10.2022 24:00
4. cvičení 11.10.2022 18.10.2022 24:00
5. cvičení 18.10.2022 25.10.2022 24:00
6. cvičení 25.10.2022 1.11.2022 24:00
7. cvičení 1.11.2022 8.11.2022 24:00
8. cvičení 8.11.2022 15.11.2022 24:00
9. cvičení 15.11.2022 22.11.2022 24:00
10. cvičení 22.11.2022 29.11.2022 24:00
11. cvičení 29.11.2022 6.12.2022 24:00
12. cvičení 6.12.2022 -
13. cvičení 13.12.2022 -

Klasifikace

Na každém cvičení je studentům zadán jeden z deseti domácích úkolů. Za každou úlohu lze získat různý počet bodů podle tabulky níže. Úkoly se musí odevzdat v předepsaném termínu podle výše uvedené tabulky - tj. studenti mají na jejich vypracování 7 dní. Poté se studentovi odečítají 2 body za každý započatý týden až k nule (tj. nelze obdržet záporný počet bodů). K zápočtu ze cvičení je potřeba získat minimálně 10 bodů a odevzdat všechny úlohy minimálně se ziskem 1 bodů (hodnota před případnou penalizací za zpoždění) Domácí úkoly studenti musí vypracovat samostatně.

Neodevzdávejte cizí, resp. opsaný kód a neposkytujte svůj kód k opsání. Tyto činnosti jsou postihovány.

Docházka na cvičení je povinná. Povolujeme jednu neomluvenou absenci. V případě odevzdání domácího úkolu za plný počet bodů před cvičením, na kterém je tato úloha zadána nemusí student na cvičení dorazit a je omluven.

Bodové hodnocení domácích úloh

CvičeníÚlohaZaměřeníMax. počet bodů
1.IntroductionUpload system introduction0
2.Python in actionPython introduction1
3.CalculatorOperations with numbers, exceptions2
4.PI numberCalculation PI number using cycles3
5.PolynomialsUsing array to calculate and evaluate polynoms4
6.Data sortingSorting array and finding most/less important element5
7.ShowroomLinked list in car showroom7
8.BSTBinary search tree5
9.PermutationsPermutation and recursion5
10.Shortest pathDijkstra8

Materiály k cvičením

courses/b6b36zal/cviceni/start.txt · Last modified: 2022/09/11 18:46 by seredlad