Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úloha 3 - Rozpoznávání duhovky / Iris recognition

V úloze si naimplementujete vlastní segmentaci duhovky a vyhledáte osoby na třech Vám zadaných obrázcích v databázi iris kódů.

Bonus

  • eye2-photo-print.jpg - photolab printed photo > IRIS camera
  • eye2-laser-print.jpg - laser printed photo > IRIS camera
  • eye2-real-iris.jpg - genuine eye > IRIS camera (standard iris camera scan)
  • eye2-rgb.jpg - RGB photo of the eye

Související přednášky, materiály

Přiřazení obrázků k vyhledání

Každý student dostane zadány 3 obrázky, které vyhledá v poskytnuté databázi v rámci úkolu 2. Cisla odpovidaji obrazkum v adresari Images. Napr Novak x1 x24 x11 znamena obrazky x1.jpg, x24.jpg a x11.jpg

Čtvrtek 16:15

Bořek Štěpán x25 x9 x16
Ferbr Jan x24 x29 x30
Grishchenko Miron x19 x5 x32
Hošťálek Jan x9 x27 x8
Iryupin Nikita x27 x8 x29
Musil Tomáš x12 x7 x8
Rada Jakub x21 x16 x11
Ungar Petr x28 x19 x18
Volprecht Vojtěch x31 x10 x24
Žižka Ivan x25 x13 x18
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_3_rozpoznavani_duhovky.txt · Last modified: 2022/11/24 17:04 by bakstedu