Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení a termíny

Termín odevzdání úlohy je v Upload Systému.

Bodové hodnocení

Hodnocení je rozděleno následovně:

  1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje agenta, který vrátí korektní cestu podle specifikace.
  2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita algoritmu 0 5 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem.
Kvalita kódu 0 2 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…

Kvalita algoritmu:

  • bude testováno na vícero bludištích, různě veliké a komplexní
  • je cesta validní? - neprochazí zdí, je spojitá na 8-okolí
  • je cesta optimální?

Kvalita kódu:

  • vhodné komentáře, nebo kód je srozumitelný natolik, že komentáře nepotřebuje
  • rozumně dlouhé, respektive krátké metody/funkce
  • jména proměnných (podst. jména) a funkcí (slovesa) pomáhají čitelnosti a srozumitelnosti
  • kusy kódu se neopakují (žádné copy-paste)
  • rozumné šetření pamětí a procesorovým časem
courses/b3b33kui/cviceni/prohledavani_stavoveho_prostoru/hodnoceni.txt · Last modified: 2022/03/03 11:32 by kostkja2