Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - Literatura a Web

Literatura

PAPÍR

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Jedna z nejsolidnějších českých publikací v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, výborná kniha pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

WEB

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV]

[DPV] Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani: Algorithms (Amazon: recenze čtenářů)
Velmi solidní text pro úvod do praktické informatiky. Příklady, ukázky, pseudokódy, rozbory.

[ZGA] Jakub Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj. Spolu s [APT] představuje výborný úvod do problematiky v češtině, v přítažlivosti a názornosti výkladu je mnohde daleko předbíhá. Množství zajímavých příkladů. Doporučujeme.

[PK] Programátorské kuchařky z MFF UK kuchařky.
Web pro pokročilejší středoškoláky, podobné kvality jako [ZGA], obsáhlejší.

[TC] Server Topcoder obsahuje volně vybrané základní algoritmické a implementační přehledy.

[GFG] Server GeeksForGeeks jakbysmet.

[AN] Andrey Naumenko: Kódy algoritmů


Speciálně

Mnoho datových struktur interaktivně

Dynamické programování


nejdelsi cesta v DAG ( pdf )

Úlohy

Sběhlost a přehled v používání základních i pokročilejších algoritmů nabýváme jen postupnou praxí při řešení úloh.

S papírem a tužkou

S klávesnicí a monitorem

  1. Korespondenční semináře z programování (KSP), MFF UK Praha, MFF UK Bratislava, MU Brno.
  2. Vyhodnocovací systém na University of Valladolid: UVA Online Judge
    Pomůcka: UVA Toolkit Tématické členění vybraných úloh z UVA.
  3. Sphere Online Judge Přes 13000 úloh nejrůznějších úrovní, také s částečným výběrem úloh podle témat.
  4. Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges – vyborný úvod a komentář k vybraným úlohám z UVA Online Judge.
  5. Soutěžní stránky ACM na FEL: ACM International Collegiate Programming Contest.
  6. Project Euler Proslulý zdroj matematičtěji zaměřených úloh, cca první stovku znich lze ale doporučit každému zájemci o efektivní programování.
courses/b4b33alg/odkazy.txt · Last modified: 2021/11/12 10:21 by berezovs