Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - Literatura a Web

Literatura

PAPÍR

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Jedna z nejsolidnějších českých publikací v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, výborná kniha pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

WEB

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV]

[DPV] Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani: Algorithms (Amazon: recenze čtenářů)
Velmi solidní text pro úvod do praktické informatiky. Příklady, ukázky, pseudokódy, rozbory.

[ZGA] Jakub Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj. Spolu s [APT] představuje výborný úvod do problematiky v češtině, v přítažlivosti a názornosti výkladu je mnohde daleko předbíhá. Množství zajímavých příkladů. Doporučujeme.

[PK] Programátorské kuchařky z MFF UK kuchařky.
Web pro pokročilejší středoškoláky, podobné kvality jako [ZGA], obsáhlejší.

[TC] Server Topcoder obsahuje volně vybrané základní algoritmické a implementační přehledy.

[GFG] Server GeeksForGeeks jakbysmet.

[AN] Andrey Naumenko: Kódy algoritmů


Speciálně

Mnoho datových struktur interaktivně

Dynamické programování


nejdelsi cesta v DAG ( pdf )

Úlohy

Sběhlost a přehled v používání základních i pokročilejších algoritmů nabýváme jen postupnou praxí při řešení úloh.

S papírem a tužkou

S klávesnicí a monitorem

  1. Korespondenční semináře z programování (KSP), MFF UK Praha, MFF UK Bratislava, MU Brno.
  2. Vyhodnocovací systém na University of Valladolid: UVA Online Judge
    Pomůcka: UVA Toolkit Tématické členění vybraných úloh z UVA.
  3. Sphere Online Judge Přes 13000 úloh nejrůznějších úrovní, také s částečným výběrem úloh podle témat.
  4. Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges – vyborný úvod a komentář k vybraným úlohám z UVA Online Judge.
  5. Soutěžní stránky ACM na FEL: ACM International Collegiate Programming Contest.
  6. Project Euler Proslulý zdroj matematičtěji zaměřených úloh, cca první stovku znich lze ale doporučit každému zájemci o efektivní programování.
courses/b4b33alg/odkazy.txt · Last modified: 2023/09/12 11:27 by prusapa1