Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úloha 3 - Rozpoznávání duhovky / Iris recognition

V úloze si naimplementujete vlastní segmentaci duhovky a vyhledáte osoby na třech Vám zadaných obrázcích v databázi iris kódů.

Bonus

  • eye2-photo-print.jpg - photolab printed photo > IRIS camera
  • eye2-laser-print.jpg - laser printed photo > IRIS camera
  • eye2-real-iris.jpg - genuine eye > IRIS camera (standard iris camera scan)
  • eye2-rgb.jpg - RGB photo of the eye

Související přednášky, materiály

Přiřazení obrázků k vyhledání

Každý student dostane zadány 3 obrázky, které vyhledá v poskytnuté databázi v rámci úkolu 2. Cisla odpovidaji obrazkum v adresari Images. Napr Novak x1 x24 x11 znamena obrazky x1.jpg, x24.jpg a x11.jpg

Čtvrtek 16:15

Fischer Dominik x9 x31 x5
Mašín Vojtěch x20 x29 x17
Novák Filip x8 x9 x30
Orlov Nikita x17 x13 x23
Sinelnikov Serhii x4 x32 x8
Smítka Václav x1 x22 x15
Staruch Tomáš x25 x7 x26
Ukleh Adam x26 x6 x33
Zabulskyi Volodymyr x18 x20 x13
Žigjakova Anna x4 x14 x31
Žuffa Marek x11 x3 x8
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_3_rozpoznavani_duhovky.txt · Last modified: 2021/12/02 15:53 by bakstedu