Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška

 • Zkouškové termíny:
  • Předtermín: 4.1.2021, 9:00
  • Další termíny budou upřesněny podle aktuální situace
 • Zkouška je implementační (praktická) na počítači.
 • Délka trvání: 180 minut
 • Celkem 6 příkladů: 4x 5bodů, 2x 10bodů

Pravidla

Následující pravidla platí pro zkoušku ve škole. Při distanční výuce probíhá zkouška v domácím prostředí.
 • U praktického testu jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.
 • Je zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty a služeb zasílání zpráv.
 • Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů.
 • Odevzdaný program musí být celý napsán během zkoušky.
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy.
 • Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktického testu upravit, například v případětechnických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F (nedostatečně), případně další postihy.

Příklad zkouškového testu

1. Napište funkci, která vykreslí na obrazovku šachovnici o velikosti N x M, maximální velikost je 10×10. Při kreslení šachovnice jsou použity dva různé ASCII znaky. Znaky a velikost šachovnice jsou argumenty funkce. Při nesprávně zadaných argumentech funkce vypíše ERROR.

Příklad šachovnice 8×3

#o#o#o#o
o#o#o#o#
#o#o#o#o

2. Napište funkci, která určí, zda je větší součet čísel na hlavní nebo na vedlejší diagonále matice, reprezentované dvoudimenzionálním polem. Pole je argumentem funkce.

3. Napište program, který spojí dva seznamy, jejichž prvky se překrývají (tj. první má na konci stejné prvky, jako ten druhý na začátku).

 • Příklad 1: a: [3, 4, 6] b: [4, 6, 8], spojeni: [3, 4, 6, 8] - překrývají se v čislech 4 a 6
 • Příklad 2: a: [4, 6, 3] b: [4, 6, 8], spojeni: [4, 6, 3, 4, 6, 8] - nepřekrývají se
 • Příklad 3: a: [0, 1, 2, 3] b: [1, 2, 3, 4, 5], spojeni: [0, 1, 2, 3, 4, 5] - překrývají se v číslech 1, 2, 3

4. Napište program, který rozhodne, zda text zadaný z klávesnice je palindromem (palindrom je slovo, které lze číst v libovolném směru a má stále stejný význam).

5. Napište program, který nalezne nejmenší společný násobek dvou čísel.

6. Napište program, která vypočítá rozdíl dvou časů zadaných z klávesnice v textovém formátu HH:MM:SS. Platí, že HH je číslo 0-23, MM je číslo 0-59 a SS je číslo 0-59. Všechna čísla jsou zadávána dvouciferně. Program vypíše rozdíl časů ve stejném formátu. Pokud je čas zadán v chybném formátu, program vypíše ERROR. Není řečeno, který z časů je menší nebo větší. Časy jsou v rámci jednoho dne. (Lze pracovat s předpokladem, že např. první čas je dřívější, v tom případě doplňte komentář.)

courses/bab37zpr/zkouska/start.txt · Last modified: 2020/12/14 10:44 by viteks