Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška 04.01.2021

Jednotlivé funkce pište do jednoho souboru pojmenovaného {login}.py a nahrajte do BRUTE (ZK1).


1. Napište funkci, který hledá v textovém řetězci slova s nejvyšším počtem samohlásek. Pokud je slov s největším počtem samohlásek více, vypíší se všechna.

Příklad:

def priklad1 (text)
  pass
 
priklad1 ('ahoj jak se mas')
ahoj

Slova jsou zapsána pouze ASCII znaky ('a-zA-Z') a jsou oddělená jednou či více mezerami.

Hodnocení: 8 bodů


2. Napište funkci, který který v seznamu celých čísel hledá nejbližší vyšší číslo k vybranému prvku seznamu. Nejbližší vyšší číslo je prvek seznamu, pro který platí:

 • jeho hodnota je vyšší než hodnota zadaného prvku seznamu,
 • absolutní rozdíl indexů zadaného prvku a tohoto prvku je minimální (je nejblíže)
 • pokud existují dva prvky, které splňují první dvě podmínky, pak je to menší z nich (menší podle hodnoty).

Návratovou hodnotou funkce je tuple, jehož první položkou je nalezené číslo a druhou logická hodnota False v případě, že došlo k nějaké chybě (seznam měl nulovou délku, nebyl platný zadaný index, nebo v seznamu není větší číslo).

Příklad:

def priklad2(list, index): 
  pass
 
ret = priklad ([1, 2, 3, 5, 11, 6, 9, 7, 10, 5, 6], 6) 
print(ret)
(10, True)

Vysvětlení: Nejbližšími vyššími čísly čísla 9 (číslo s indexem 6) jsou čísla 10 a 11, vzdálené od indexu 6 o dvě pozice. Vybírám tedy menší z nich.

Hodnocení: 8 bodů


3. Napište funkci, která vykreslí na obrazovku šachovnici o velikosti N x M, maximální velikost je 10×10. Při kreslení šachovnice jsou použity dva různé ASCII znaky. Znaky a velikost šachovnice jsou argumenty funkce. Při nesprávně zadaných argumentech funkce vypíše ERROR.

Příklad: šachovnice 8×3

def priklad3 (a, b, c, d)
  pass
 
priklad3 (8, 3, '#', 'o')
 
#o#o#o#o
o#o#o#o#
#o#o#o#o

Hodnocení: 8 bodů


4. Napište funkci, která rozhodne, zda textový řetězec je palindromem (palindrom je slovo, které lze číst v libovolném směru a má stále stejný význam). Návratovou hodnotou funkce je logická hodnota.

Příklad:

def priklad4 (text):
  pass
 
ret = priklad4 ('krk')
print(ret)
# True
 
ret = priklad4 ('ahoj')
print(ret)
# False
Hodnocení: 4 body


5. Napište funkci, jejíž návratovou hodnotou bude textový řetězec složený z prvních dvou a posledních dvou znaků textového žetězce, předaného funkci jako parametr.

Příklad:

def priklad5 (text):
  pass
 
ret = priklad5('Hello world')
print(ret)
# Held
Hodnocení: 4 body


6. Napište funkci, který převede víceslovné výrazy na lower Camel Case.

Příklad:

def priklad6 (text):
  pass
 
ret = priklad6('jedna pani povidala')
print(ret)
# jednaPaniPovidala

Hodnocení: 8 bodů

courses/bab37zpr/zkouska/01.txt · Last modified: 2021/01/04 10:39 by viteks