Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW01 - soudělná čísla

Termín odevzdání 31.10.2020 23:59 CET
Bodový zisk 3b
Počet uploadů 10

Zadání

 • Vstup:
  • celé kladné číslo $k$ ze standardního vstupu
  • číslo je v rozsahu 1 až 99
 • Výstup:
  • Program vytiskne tabulku udávající soudělnost čísel $m=1,\ldots,k$, $n=1,\ldots,k$
 • Pokud jsou čísla $m,n$ soudělná, vypíše se na $n$-tém řádku a $m$-tém sloupci 'x' , jinak se vytiskne mezera ' '
Pokud chcete simulovat standarní vstup v editoru, můžete použít např.
import sys
 
a = sys.argv[0] # název programu (skriptu), který spouštíte
b = sys.argv[1] # hodnota prvního argumentu příkazové řádky (pozor, je to textový řetězec)

Požadavky

 • Program pro úlohu HW01 pojmenujte commensurable.py
 • Pokud není na vstup zadáno celé kladné číslo v rozsahu 0 až 99, vypište pouze ERROR
 • Čísla jsou soudělná, jestliže je jejich největší společný dělitel větší než 1
 • Výsledek vytiskněte v textové tabulce vložením znaku '|' resp. '-' mezi sloupce resp. řádky.

Příklady

pub01

$ python commensurable.py 10
 | | | | | | | | |
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | |x| | |x| | |x| 
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | | | |x| | | | |x 
-------------------
 |x|x|x| |x| |x|x|x
-------------------
 | | | | | |x| | | 
-------------------
 |x| |x| |x| |x| |x
-------------------
 | |x| | |x| | |x| 
-------------------
 |x| |x|x|x| |x| |x

pub02

$ python commensurable.py 0
ERROR

pub03

$ python commensurable.py 110
ERROR

pub04

$ python commensurable.py x
ERROR

courses/bab37zpr/hw/hw01.txt · Last modified: 2020/10/19 14:47 by viteks