Warning
This page is located in archive.

10 Bayesovské rozhodování I

V této části budeme předpokládat, že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovské rozhodování.

Dokončení úlohy Posilované učení. Zahájení práce na úloze Strojové učení.

Kvíz I - Bayesovské rozhodování: mince

  • tradiční kvíz, tentokrát na Bayesovské rozhodování
  • bodovaný, bonusových 0.5bodu
  • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab10quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
  • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
  • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz I

Kvíz II - Úvod do Bayesovského rozhodování

  • on-line výuka, vysvětlení na příkladech
  • příklad I: výpadek proudu
  • příklad II: apriorní pravděpodobnosti
  • bez bodového hodnocení
  • prezentace Bayes_intro.pdf

Quizz

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_10.txt · Last modified: 2020/05/17 19:11 by kostkja2