Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Úlohy Klasifikace znaků a Určení optimálního parametru klasifikátoru jsou hodnoceny zvlášť.

Klasifikace znaků

  • Ohodnocení klasifikátoru podle nejbližšího souseda (1-NN) evaluačním systémem podle tabulky níže. [0–3 bodů]
  • Ohodnocení Bayesovského klasifikátoru za předpokladu nezávislosti podmíněných pravděpodobností evaluačním systémem podle tabulky níže: [0–5 bodů]
  • Kvalita kódu (pro inspiraci viz Datatool guide): [0–2 bodů]
1-NN
správně klasifikováno počet bodů
>95% 3
>80% 2
>60% 1
=<60% 0
Bayesovský klasifikátor
správně klasifikováno počet bodů
>82% 5
>75% 4
>70% 3
>65% 2
>60% 1
>55% 0.5
=<55% 0

Výběr optimálního klasifikátoru

  • Hodnocení bude uděleno na základě pdf reportu v závislosti na optimalitě řešení a kvalitě zdůvodnění zvoleného řešení. [0–5 bodů]
courses/b3b33kui/cviceni/strojove_uceni/hodnoceni.txt · Last modified: 2019/05/20 16:01 by strakzd1