Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

4. Serial Scope

Online přednáška byla zaměřena na vytvoření aplikace, která zpracovává data přicházející z externího zdroje na sériový port. Oproti online přednášce došlo v kódu k následujícím změnám:

  • přejmenování tříd (Widget → Scope, Osc→ Display)
  • lepší barvičky :-)
  • vykreslovací komponenta přebírá velikost podle kontejneru, ve kterém je umístěna
  • resize vykreslovací komponenty
  • lepší zpracování příchozích dat

Kompletní kód je ke stažení v git repozitáři nebo ve formě balíčku: ppc-sol04.zip

courses/b2b99ppc/solutions/04.txt · Last modified: 2020/05/06 12:49 by viteks