Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

QT - sériový port

Tento návod je určen pro práci v učebně 402 a QT4. QT5 má podporu sériového portu vestavěnou.

Pro spojení QT aplikace a Nuclea pomocí UARTu je třeba doinstalovat ovladač pro sériovou linku pro QT. Zdrojové kódy si můžete stáhnout z tohoto odkazu qtserialport.zip, rozbalit na disk. Před samotnou kompilací je ještě třeba nainstalovat knihovnu libudev-dev. Samotná kompilace probíhá v adresáři projektu qtserialport pomocí sekvence příkazů qmake, make a na závěr instalace make install. Kompletní přehled příkazů najdete níže nebo ve skriptu serialport.sh uvnitř projektu.

sudo apt-get install -y libudev-dev
 
qmake 
make
sudo make install

courses/b2b99ppc/howtos/qt_serial_port.txt · Last modified: 2020/04/18 22:06 by viteks