Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW 06 - QT osciloskop

Termín odevzdání 23.5.2020 23:59 CEST
Počet bodů až 8b
Počet uploadů N/A

Zadání

Cílem je vytvoření aplikace v QT, založené na Serial Scope. Aplikace může buď pracovat s externím zdrojem dat (Nucleo), nebo s může vykreslovat průběhy generované vlastní komponentou.

Požadavky na aplikaci:

  • ovládací prvek na změnu frekvence generátoru
  • ovládací prvek na změnu aplitudy signálu
  • výběr typu signálu (sin, rect, saw, …)
  • zobrazení dvou průběhů současně

Další možná vylepšení:

  • uložení obrazovky do PNG
  • skutečná časová základna

Odevzdání

Do BRUTE (HW06) nahrajte zip, ve kterém bude vhodně strukturovaný projekt:

  • zip je pojmenován stejně jako školní login
  • uvnitř zipu je adresář, pojmenovaný jako školní login
  • spustitelný program se bude jmenovat hw06, bude v umístěn v adresáři debug
  • pokud používáte jako zdroj dat Nucleo, program (pouze zdrojový kód C++ bude v adresáři nucleo)

Testování bude probíhat na OS Linux. Skript na automatický překlad a spuštění bude vypadat přibližně následovně:

#!/bin/bash

unzip $1
dir=`basename $1 .zip` 
cd dir
qmake
make
debug/hw06

courses/b2b99ppc/hw/06.txt · Last modified: 2020/05/06 20:34 by viteks