Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - instalace Linux

Tento návod byl testovaný na Ubuntu Mate 19.10

Instalace VS Code

Informace převzaty odtud

V příkazové řádce spusťte následující příkaky pro instalaci VS Code

sudo apt update
sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget
wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"
sudo apt update
sudo apt install code

Rozšíření pro překlad a laděni v C++

 1. Naistalovat rozšíření C/C++ extension for VS Code
 2. Rozšíření je možné nainstalovat přes ikonu v levé liště Extensions nebo klávesovou zkratka Ctrl+Shift+X)
 3. Pokud nemáte na svém počítači dosud nainstalován překladač, nainstalujte např. g++ nebo clang++ sudo apt install g++ clang++
 4. Překladač instalujte do adresáře, který nemá v cestě mezeru. Přidejte cestu k adresáři bin do systémové cesty
 5. Správnost nastavení ověřte např. tak, že v příkazové řádce (Command Shell) spustíte kompilátor

g++ --version
gdb --version

Nastavení překladu

 1. Spustťe VS Code
 2. Nastavte pohled Explorer - horní ikonou v postranní liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+E
 3. Klikněte na Open Folder vyberte pracovní složku (např. nový adresář)
 4. Vytvořte nový soubor, např. přes File > New File, sapište do souboru kód, který chcete přeložit a uložte ho v pracovním adresáři
 5. Po výběru menu Terminal > Configure Default Build Task si z nabídky vyberte g++.exe build active file
 6. Pokud je třeba upravte konfigurační JSON soubor a uložte ho
 7. Otevřete soubor, který chcete přelořit a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B spusťte překlad
 8. Program lze spustit v Command Shellu, nebo je možné přímo v prosředí VS Code otevřít nový terminál v pracovním adresáři

Přidání rozšíření Platformio IDE do VS Code

Toto rozšíředí doporučujeme přidat až ke konci semestru, až bude třeba pracovat s vývojovými kity Nucleo.

V některých distribucích Linuxu je vyžadováno doinstalování Python 3 a modulu virtualenv:

sudo apt-get install python3-distutils
sudo pip install virtualenv

Přidání rozšíření

Následující kroky jsou nezbytné pro nastavení VS Code aby se mohly programovat a ladit STM32 procesory

 1. Extensions
 2. Vyhledat tyto rozšíření Platformio IDE, Cortex-Debug, stm32-for-vscode
 3. Install

Instalace překladače ARM GCC a debugeru GDB, OpenOCD

Informace převzaty odtud

V příkazové řádce spusťte následující příkaky pro instalaci

sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi binutils-arm-none-eabi gdb-arm-none-eabi openocd

courses/b2b99ppc/howtos/vscode_install_linux.txt · Last modified: 2020/04/18 22:18 by viteks