Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW 05 - QT animace

Termín odevzdání 16.5.2020 23:59 CEST
Bodové hodnocení až 8b
Počet uploadů N/A

Zadání

Cílem úkolu je naprogramovat za pomoci QT frameworku program, který přehraje sekvenci bitmap a vytvoří dojem animace. Vzhledem k nemožnosti automatického testování je výčet vlastnosti aplikace spíše orientační:

  • Aplikace otevře soubor (pomocí dialogu) s předem připraveným seznamem snímků a přehraje ho. Animaci lze přehrávat opakovaně (stisknutím tlačítka), lze měnit rychlost přehrávání [4b]
  • Lze měnit pořadí snímků, některé snímky vyřadit, jiné přidat. [4b]

Testování

Pro ruční testování bude použita následující sada: frames.zip (všechny v jednom souboru EPS: frames-eps.zip )

Seznam snímků:

frame_01.png
frame_02.png
...
frame_12.png

Tento seznam použijeme pro testování v případě, že nedodáte jiný1).

Odevzdání

Do BRUTE (HW05) nahrajte zip, ve kterém bude vhodně strukturovaný projekt:

  • zip je pojmenován stejně jako školní login
  • uvnitř zipu je adresář, pojmenovaný jako školní login
  • spustitelný program se bude jmenovat hw05, bude v umístěn v adresáři debug

Testování bude probíhat na OS Linux. Skript na automatický překlad a spuštění bude vypadat přibližně následovně:

#!/bin/bash

unzip $1
dir=`basename $1 .zip` 
cd dir
qmake
make
debug/hw05

1)
Do souboru lze vkládat další informace, třeba rychlost přehrávání, atd.
courses/b2b99ppc/hw/05.txt · Last modified: 2020/05/12 12:23 by viteks