Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Principy objektového programování: jmenný prostor, třída, objekt, konstruktor, dědičnost, zapouzdření, bázová třída, virtuální funkce, vazby
 2. Programování v C++: proudový vstup/výstup, přetěžování operátorů, implicitní parametry, šablony funkcí a tříd
 3. STL kontejnery: základní přehled, příklady použití

Příklady otázek:

 • Co je to jmenný prostor?
 • Co je přetížení? Uveďte příklad.
 • Co je to defaultní hodnota parametru funkce a jak jí lze využít?
 • Jaký je rozdíl mezi třídou a objektem?
 • Jak lze deklarovat třídu?
 • Jaký je rozdíl mezi deklarací třídy pomocí klíčových slov class a struct?
 • Co je to konstruktor?
 • Jaké jsou vlastnosti konstruktoru v C++?
 • Co je to destruktor?
 • Kdy je volán konstruktor a destruktor?
 • Jak vytvoříte v C++ pole v dynamické paměti? Co je třeba zajistit na konci program? Uveďte příklad.
 • Čím se vyznačuje vazba typu asociace?
 • Čím se vyznačuje vazba typu kompozice?
 • Jaké jsou hlavní vlastnosti kontejneru std::vector?
 • Co je ukazatel this? Je možné ho použít uvnitř statické členské funkce třídy?
 • Jaký je rozdíl mezi specifikátory private a protected?
 • Napište deklaraci třídy, která bude mít privátní proměnnou a přetížený operátor +=, který bude s touto privátní proměnnou manipulovat.
 • Co si představujete pod pojmem polymorfismus? Jak je ho v C++ dosaženo?
 • Co je to virtuální funkce?
courses/bd5b37ppc/zkouska/start.txt · Last modified: 2020/01/02 11:37 by viteks