Warning
This page is located in archive.

BD5B37PPC – Programování v jazyce C/C++

Podmínky udělení zápočtu

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

  1. odevzdané domácí úkoly
  2. alespoň 50% z testu na konci semestru

Přednášky

datum náplň
30.09.2022 Úvod do programování v C++ ppc-2020-lec03.pdf ppc-lec03.zip
14.10.2022 Standardní knihovna { kontejnery, iterátory a algoritmy ppc-2021-lec04.pdf ppc-lec04.zip
28.10.2022 Reference, lambda funkce, přesouvání, RAII ppc-2021-lec-05.pdf ppc-lec05.zip
11.11.2022 Konstruktory a destruktory, RAII ppc-2021-lec-06.pdf ppc-lec06.zip
25.11.2022 Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty ppc-2021-lec07.pdf ppc-lec07.zip
09.12.2022 Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++ ppc-2021-lec-08.pdf ppc-lec08.zip
13.01.2023 Zápočtový test

Další materiály

Literatura

courses/bd5b37ppc/start.txt · Last modified: 2022/09/29 19:38 by viteks