Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BD5B37PPC – Programování v jazyce C/C++

Podmínky udělení zápočtu

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

  1. odevzdané domácí úkoly
  2. alespoň 50% z testu na konci semestru

Přednášky

datum týden náplň
04.10.2019 2 Informace o předmětu, úvod do programování v CPP lec-01.pdf
18.10.2019 4 Objektově orientované programování v CPP lec-02.pdf
01.11.2019 6 Dědičnost, polymorfismus, přetížené operátory lec-03.pdf
15.11.2019 8 Knihovna standardních šablon STL lec-05.pdf
29.11.2019 10 Šablony funkcí a tříd v CPP lec-04.pdf
13.12.2019 12 Programování v QT
10.01.2020 15 Zápočtový test

Literatura

courses/bd5b37ppc/start.txt · Last modified: 2019/11/14 22:25 by viteks