Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Na každý výukový týden jsou připraveny hotové úlohy, které navazující na přednášenou látku. Je doporučeno si příklady předem projít a analyzovat, aby bylo možné čas při výuce efektivně věnovat implementačním detailům a nesnázím.

courses/bd5b37ppc/tutorials/start.txt · Last modified: 2019/10/03 21:19 by viteks