Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BD5B37PPC – Programování v jazyce C/C++

Podmínky udělení zápočtu

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

  1. odevzdané domácí úkoly
  2. alespoň 50% z testu na konci semestru

Přednášky

datum náplň
02.10.2020 Informace o předmětu, úvod do programování v CPP lec-01.pdf
16.10.2020 Objektově orientované programování v CPP lec-02.pdf
30.10.2020 Dědičnost, polymorfismus, přetížené operátory lec-03.pdf
13.11.2020 Knihovna standardních šablon STL lec-05.pdf
27.11.2020 Šablony funkcí a tříd v CPP lec-04.pdf
11.12.2020 Programování v QT
08.01.2021 Zápočtový test

Literatura

courses/bd5b37ppc/start.txt · Last modified: 2020/09/25 14:19 by viteks