Warning
This page is located in archive.

BD5B37PPC – Programování v jazyce C/C++

Podmínky udělení zápočtu

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

  1. odevzdané domácí úkoly
  2. alespoň 50% z testu

Přednášky

datum náplň
13.10.2023 Úvod do programování v C++ ppc-2020-lec03.pdf ppc-lec03.zip
27.10.2023 Standardní knihovna { kontejnery, iterátory a algoritmy ppc-2021-lec04.pdf ppc-lec04.zip
10.11.2023 Reference, lambda funkce, přesouvání, RAII ppc-2021-lec-05.pdf ppc-lec05.zip
24.11.2023 Konstruktory a destruktory, RAII ppc-2021-lec-06.pdf ppc-lec06.zip
08.12.2023 Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty ppc-2021-lec07.pdf ppc-lec07.zip
22.12.2023 Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++ ppc-2021-lec-08.pdf ppc-lec08.zip

Další materiály

Literatura

courses/bd5b37ppc/start.txt · Last modified: 2023/09/27 13:37 by viteks