Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BD5B37PPC – Programování v jazyce C/C++

Podmínky udělení zápočtu

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

  1. odevzdané domácí úkoly
  2. alespoň 50% z testu na konci semestru

Přednášky

datum náplň
01.10.2021 Úvod do programování v C++ ppc-2020-lec03.pdf ppc-lec03.zip
15.10.2021 Standardní knihovna { kontejnery, iterátory a algoritmy ppc-2021-lec04.pdf ppc-lec04.zip
29.10.2021 Reference, lambda funkce, přesouvání, RAII ppc-2021-lec-05.pdf ppc-lec05.zip
12.11.2021 Konstruktory a destruktory, RAII ppc-2021-lec-06.pdf ppc-lec06.zip
26.11.2021 Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty ppc-2021-lec07.pdf ppc-lec07.zip
10.12.2021 Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++ ppc-2021-lec-08.pdf ppc-lec08.zip
07.01.2022 Zápočtový test

Další materiály

Literatura

courses/bd5b37ppc/start.txt · Last modified: 2021/10/01 13:04 by viteks