Warning
This page is located in archive.

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Principy objektového programování: jmenný prostor, třída, objekt, konstruktor, dědičnost, zapouzdření, bázová třída, virtuální funkce, vazby
 2. Programování v C++: proudový vstup/výstup, přetěžování operátorů, implicitní parametry, šablony funkcí a tříd
 3. STL kontejnery: základní přehled, příklady použití

Příklady otázek:

 • Co je to jmenný prostor?
 • Co je přetížení? Uveďte příklad.
 • Co je to defaultní hodnota parametru funkce a jak jí lze využít?
 • Jaký je rozdíl mezi třídou a objektem?
 • Jak lze deklarovat třídu?
 • Jaký je rozdíl mezi deklarací třídy pomocí klíčových slov class a struct?
 • Co je to konstruktor?
 • Jaké jsou vlastnosti konstruktoru v C++?
 • Co je to destruktor?
 • Kdy je volán konstruktor a destruktor?
 • Jak vytvoříte v C++ pole v dynamické paměti? Co je třeba zajistit na konci program? Uveďte příklad.
 • Čím se vyznačuje vazba typu asociace?
 • Čím se vyznačuje vazba typu kompozice?
 • Jaké jsou hlavní vlastnosti kontejneru std::vector?
 • Co je ukazatel this? Je možné ho použít uvnitř statické členské funkce třídy?
 • Jaký je rozdíl mezi specifikátory private a protected?
 • Napište deklaraci třídy, která bude mít privátní proměnnou a přetížený operátor +=, který bude s touto privátní proměnnou manipulovat.
 • Co si představujete pod pojmem polymorfismus? Jak je ho v C++ dosaženo?
 • Co je to virtuální funkce?
courses/bd5b37ppc/zkouska/start.txt · Last modified: 2020/01/02 11:37 by viteks