Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Na každý výukový týden jsou připraveny hotové úlohy, které navazující na přednášenou látku. Je doporučeno si příklady předem projít a analyzovat, aby bylo možné čas při výuce efektivně věnovat implementačním detailům a nesnázím.

courses/bd5b37ppc/tutorials/start.txt · Last modified: 2019/10/03 21:19 by viteks