Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Řešení

 1. PHP kód z příkladu 2 - Práce s datem převeďte na funkci, která bude mít jako parametr řetězec reprezentující datum a vracet řetězec s datem a dnem v týdnu

<?php
$datum = "2.10.2008";
 
function jakyJeDen($datum) {
  $pole_datum = explode(".",$datum);
  $den = $pole_datum[0];
  $mesic = $pole_datum[1];
  $rok = $pole_datum[2];
  $timestamp = mktime(0, 0, 0, $mesic, $den, $rok);
  $den_v_tydnu = date("N",$timestamp);
  $ceske_dny = array(
    1=>"Pondělí",
    "Úterý",
    "Středa",
    "Čtvrtek",
    "Pátek",
    "Sobota",
    "Neděle"
  );
 
  $jmeno_dne = $ceske_dny[$den_v_tydnu];
  return $jmeno_dne;
}
 
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>Cvičení 2</title>
  </head>
  <body>
    <div>Dnešní datum je: <?php echo date("d.m.Y"); ?></div>
		<div><?php echo $datum." je ".jakyJeDen($datum); ?></div>
  </body>
</html>

courses/b6b39zwa/tutorials/solutions/04/datum-3.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)