Warning
This page is located in archive.

Samostatná práce

Vaším úkolem bude udělat chatovou aplikaci. Aplikace bude obsahovat stránku registrace, přihlášení, detail uživatele a samotnou stránku chatových zpráv. Veškerá perzistence zpráv se předpokládá do souborů. Struktura souborů je plně ve vaší moci - pozor však, aby podporovala veškerou potřebnou funkcionalitu. Veškeré použité funkce by měly být v samostatném souboru (souborech) pro zvýšení znovu-použitelnosti v budoucnu, či na jiných stránkách. V průběhu implementace můžete zanedbat security aspekty authentikace uživatelů (solení hesla, správa db atp.)

Authentikace

Každý uživatel se zaregistruje a zadá následující údaje

 • Uživatelské jméno (povinný údaj)
 • Heslo (povinný údaj)
 • přezdívku, pod kterou chce vystupovat (povinný údaj)
 • Celé jméno uživatele (volitelný údaj)
 • Email (volitelný údaj)

Při registraci se počítá s tím, že se nemohu zaregistrovat s uživatelským jménem, které již existuje. Při registraci nového uživatele se počítá s tím, že jeho heslo bude ověřeno dvakrát (pro kontrolu proti překlepům)

V průběhu přihlašování uživatel zadává pouze uživatelské jméno a heslo. Na stránku zpráv a detailu svého uživatele se uživatele v žádném případě nesmí dostat bez ověření identity (authentikace)

Chatová stránka

Veškeré chatové příspěvky se vypíší do stránky. Každá chatová zpráva má u sebe následující údaje:

 1. Datum, kdy byla přidána,
 2. Uživatel, který zprávu napsal
 3. Samotná zpráva.

Zároveň chatová stránka dole obsahuje formulář pro přidání nové zprávy. Po klepnutí na datum u libovolné zprávy, je uživateli (klidně na nové stránce) zobrazen kalendář se zvýrazněným datem, kdy byla zpráva napsaná. Kalendář musí být vlastní tvorby (nelze využít knihovny) - jedná se o kalendář z domácího úkolu.

Detail uživatelského účtu

stránka obsahuje detail aktuálně přihlášeného uživatele. Jedná se pouze o výpis údajů zadaných při registraci

Bodové hodnocení

Každý student může získat až 10 bodů za samostatnou aktivitu. Body můžete získat za libovolné téma i částčně (je tedy možné udělat třeba pouze authentikaci a nastylování chatové aplikace - za 4 body)

 • [2b] - Authentikace uživatele (registrace, login a stránka detailu uživatele)
 • [2b] - Funkcionalita chatu (přidávání zpráv, výpis zpráv atp.)
 • [2b] - Javascriptová kontrola formulářů (kontrola formátu emailu, maximální délky řetězců, kontrola prázdných řetězců)
 • [2b] - Funkce kalendáře pro jednotlivé zprávy
 • [2b] - Nastylování chatu tak, aby zprávy ode mě byly na pravé straně a zprávy od ostatních na levé straně. Barevné oddělení pozadí zpráv
courses/b6b39zwa/teacher/mudrama1/individualtask.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)