Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jazyk HTML

HTML 5

  • zkontrolujte validnost www.w3.org
  • přidejte obrázek, tabulku, odstavce, nadpisy, odkazy, …

HTML5 pokračování

  • tato část cvičení se věnuje věcem specifickým pro HTML5. Cílem je upravit vaši stránku, tak aby co nejvíce využívala HTML5 značky header, footer, nav, section, article, aside, figure, figcaption a zkontrolovat ji ve validátoru.

Odkazy

  1. zkontrolujte validnost vámi vytvořených stránek a opravte VŠECHNY chyby i WARNINGY
  2. zajistěte, aby byl formulář plně ovladatelný z klávesnice
courses/b6b39zwa/tutorials/02/start.txt · Last modified: 2019/10/02 09:17 by vlachzd1