Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Windows Subsystem for Linux

Operační systém Windows 10 umožňuje instalaci tzv. Windows Subsystému pro Linux (WSL). Lze tak získat vývojové prostředí podobné tomu, které používáme v předmětu PRP. V praxi tak můžeme přímo spouštět nativní aplikace pro Linux, jako třeba příkazový interpret Bash používaný na cvičení při práci s operačním systémem Ubuntu. Díky tomu je možné spouštět a instalovat programy ve Windows prostředí stejně pohodlně jako v Ubuntu.

Návod na instalaci je možné najít například zde:

Instalace je jednoduchá: v PowerShell (coby administrátor) spustíme příkaz:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Po skončení procesu restartujeme Windows a instalujeme Ubuntu z Microsoft Store:

Při instalaci je potřeba zvolit uživatelské jméno a heslo, které se bude používat v subsystému. Poté již stačí spustit příkaz “Ubuntu”, například z nabídky Start.

Instalace potřebných balíčků

Po instalaci Ubuntu prostředí již stačí nainstalovat vývojové nástroje. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu apt-get. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program apt-get s právy adminstrátora (v unix světě označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu sudo, který vyžaduje ověření vaší indentity, proto vyžaduje zadání vašeho hesla.

Před instalací nástrojů doporučuji aktualizovat systém příkazem:

sudo apt-get update

Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRP se skládá z kompilátoru gcc a kompilátoru clang, nástroje pro řízení překladu make a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury tree. Instalaci těchto nástrojů provedeme přímočaře prostřednictvím příkazu

sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip

Tj. jako administrátor (sudo) spustíme program apt-get po kterém chceme nainstalovat (install) balíčky gcc, clang, make a tree. Vše ostatní je identické pro všechny počítače, a proto již není nutné naše další interakce s počítačem.

Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:

sudo apt-get install tree cppcheck git subversion

Instalace programu Valgrind

Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí. Ten je možný také používat v prostředí WSL. Dne 6.10.2018 se zdařila instalace Valgrind standardně pomocí příkazu:

sudo apt-get install valgrind

Následující instrukce mají tedy patrně už jen historický význam.


Instalace programu Valgrind ze zdrojových souborů

V případě, že balíček “valgrind” nefunguje, jako tomu bylo v minulosti1) je možné zkusit valgrind zkompilovat přímo ze zdrojových kódů.

Postup kompilace a instalace z příkazové řádky (bash):

# valgrind will be compiled in home directory - can be changed
cd ~ 
 
# download source codes to "valgrind" directory
wget http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.11.0.tar.bz2
 
# extract the archive
tar xvf valgrind-3.11.0.tar.bz2
 
# install package automake - prerequisites
sudo apt-get install automake
 
# compile
cd valgrind-3.11.0/
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

courses/b0b36prp/tutorials/win10.txt · Last modified: 2018/10/07 20:35 by faiglj