Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 00 - První program

Termín odevzdání 13.10.2018 23:59 PDT 1)
Povinné zadání 1b
Volitelné zadání není
Bonusové zadání není
Počet uploadů 10
Podpůrné soubory b0b36prp-hw00.zip

Cílem úlohy je vyzkoušet si práci s odevzdávacím systémem. Odevzdávat budete jeden komprimovaný (.zip) archiv, který bude obsahovat pouze soubor main.c.

Nevkládejte do archivu žádné další soubory ani složky.

Povinné zadání

Napište program, který vypíše na standardní výstup “Hello PRP!”

Nezapomeňtě vypsat znak nového řádku ('\n') na konec textu.

Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
Hello PRP!
0

Odevzdání

Abchom vás motivovali, tak jsme pro vás připravili balíček b0b36prp-hw00.zip, který obsahuje všechny veřejné testovací vstupy a jejich očekávané výstupy. Dále archiv obsahuje jednoduchý Makefile, díky kterému můžete kompilovat program jednoduše pomocí příkazu make a vytvořit archiv pro odevzdávací systém pomocí příkazu make zip (vytvoří se archiv hw00-b0b36prp-brute.zip).

Krátký tutoriál k Makefile neleznete na stránkách s návody Makefile - Řízení překladu a sestavení programu.
Povinné zadání
Název v BRUTE HW00
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -std=c99 -O3
Procvičované oblasti základní program
1)
Pacific Daylight Time - PDT
courses/b0b36prp/hw/hw00.txt · Last modified: 2018/11/02 07:20 by faiglj