Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9 - Rekurzivní funkce

 • pro vyučující: 09

Procvičovaná témata

 • Rekurze
 • Rekurzivní funkce

Úkoly

 1. Napište rekurzivní funkci, která vypíše $n$-krát text “Hello world”, kde $n$ je vstupní parametr.
 2. Napište rekurzivní funkci, která vrátí délku textového řetězce (stejně jako strlen()).
 3. Vygenerujte pomocí rekurzivní funkce všechny čísla se zadaným počtem číslic obsahující pouze zadané číslice. Například pro délku 2 a pole číslic {1,2,7} bude výsledek:
  11, 12, 17, 21, 22, 27, 71, 72, 77
 4. Vytvořte program, který rekurzivně rozmístí $n$ dam na šachovnici o velikosti $n$ (Eight queens puzzle).
 5. Vypiště počet všech možných kombinací rozmístění dam pro různé velikosti šachovnice

Další úkoly na procvičení

 1. Vymyslete, jak upravit program, aby našel Jezdcovu procházku.
courses/b0b36prp/labs/lab09.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)