B0B36PRP - Procedurální programování

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Jan Faigl Pátek od 14:30 v KN:E-311 faiglj@fel.cvut.cz KN:E-333a Přednášející
Ladislav Serédi Po domluvě přes MS Teams seredlad@fel.cvut.cz KN:E-429 Skupina MS Teams pro paralelky 202 a 208
Prezentace z cvičení
Ingrid Nagyová Po domluvě emailem nagyoing@fel.cvut.cz KN:E-429
Jindřiška Deckerová Po domluvě emailem deckejin@fel.cvut.cz KN:E-332 Materiály ze cvičení
Jakub Dupák Po domluvě emailem dupakjak@fel.cvut.cz
Vojtěch Štěpančík Po domluvě emailem stepavo2@fel.cvut.cz
Jakub Sláma (BRUTE) Po domluvě emailem slamajak@fel.cvut.cz KN:E-332
Rudolf Szadkowski (Plagiáty) Po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331
courses/b0b36prp/start.txt · Last modified: 2021/10/14 23:19 by faiglj