Warning
This page is located in archive.

Vybrané projekty 15/16 ZS

(odevzdané studenty v semestru ZS 2015-2016 a hodnocené známkou “A”)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

Upozornění: Mohou nastat problémy s novou grafikou v Matlabu!

Rubik's cube

Elnaz Babayeva

1. magisterský, OI

Popis: The program iteratively build a Rubik's cube level by level. Initial state is achieved by the sequence of random rotations.

Stažení: Zde

Solvable Minesweeper

Jan Cicvárek

1. magisterský, OI

Popis: This application allows user to play standard game of minesweeper, but there is a twist! In most minesweeper implementations, there is no guarantee that they playfield you are solving can be solved without guessing and you could just explode without ever making a wrong move. In this case, whenever you start a new game, fields will start turning from gray to blue. When you chose to start a game by uncovering a blue field, you are guaranteed that you can solve the whole playfield without ever having to guess.

Stažení: Zde

Mortgage Calculator

Tomáš Felcman

2. magisterský, Ekonomika a řízení energetiky

Popis: Mortgage Calculator allows user to compare mortgages of different banks. User can create bank database, save results of comparison and also visualise graphs of calculated mortgage.

Stažení: Zde

Nástroj pro vektorizaci naskenovaných grafů

Jan Hadáček

2. magisterský, OI

Popis: Tento nástroj umožňuje uživateli jednoduše rekonstruovat spline-ovou reprezentaci grafu z naskenovaného (nebo vyfoceného) obrázku původního grafu.

Uživatel nejprve zkalibruje osy grafu, program odhadne afinní transformaci a graf srovná. Algoritmus založený na dynamickém programování a Frangiho ridge detektoru poté uživateli umožní precizně sledovat křivku v bitmapě na základě několika málo nepřesných bodů zadaných myší. Samozřejmostí je široká možnost úpravy parametrů spline-ové reprezentace. Výsledek je možné dále zpracovávat (jako figure) a nebo si vyexportovat kód, který příslušný graf vytvoří.

(Nástroj vyžaduje Image Processing a Curve fitting toolbox.)

Stažení: Zde

Výpočet ustáleného chodu sítě

Vojtěch Hrdlovics

2. magisterský, EEM

Popis: Program slouží k výpočtu ustáleného chodu elektrizační soustavy. Pro řešení jsou použity dvě nejobvyklejší numerické metody - Gauss-Seidelova a Newton-Raphsonova. Kromě volby samotné výpočetní metody program dále umožňuje nastavit i maximální počet iterací, přesnost výpočtu a počáteční odhad řešení. Výsledky je možné vykreslit do sloupcového grafu, příp. uložit do *.xlsx souboru. Program vyžaduje Symbolic Math Toolbox a Matlab 2014b a novější.

Stažení: Zde

Spaceimpact

Jiří Janovec

1. magisterský, OI

Popis: Projekt implementuje klon oblíbené hry z mobilních telefonů Nokia. Ve zdrojových kódech lze jednoduše redefinovat grafiku i obsah mise.

Stažení: Zde

Nonogram Solver Using a Genetic Algorithm

Juraj Juráška

2. magisterský, OI

Popis: A nonogram is a puzzle consisting of a grid of certain dimensions, and a list of numbers (defining the constraints) for each row and column. The goal is to fill in (or leave blank) the cells of the grid so that all the row and column constraints are satisfied. This program tries to find the solution of a nonogram (supplied in an input file) using a genetic algorithm (GA), in which the individual is represented as a matrix of zeros and ones. The program's interface allows the setting of multiple parameters of the GA, and it displays the current best individual along with the plot of the maximum and average fitness of the population in each generation. Depending on the problem instance and the parameter settings, the algorithm might not always find the optimal solution.

Stažení: Zde

Tvorba a zobrazení platónských těles

Vít Krátký

2. ročník, KyR

Popis: Program umožňuje zobrazení platónských těles, rotování zobrazeného tělesa a výpočet jeho povrchu a objemu na základě zadané délky jeho hrany.

Stažení: Zde

Hra Quoridor

Lukáš Krupka

3. bakalářský, KME

Popis: Hra Quoridor je známá a oblíbená desková hra standartně pro 2 hráče. Úkol hráčů je naprosto jednoduchý: dostat se na druhou stranu hrací plochy dříve, než jeho soupeř. Hra vypadá takto jednoduše, ale samozřejmě první pohled klame a ve skutečnosti se jedná o trnitou cestu plnou překážek, které vám připraví vaši soupeři skrze nastražené bariery.

Stažení: Zde

Generátor L-systémů

Martin Mühl

3. ročník, KyR

Popis: Program umožňuje generování L-systémů s abecedou A, B, C, +, - , [, ]. Umožňuje zadat délku a barvu čar, dva úhly natočení, přepisovací pravidla pro každý ze symbolů A, B a C a počáteční stav. Vykreslený fraktál je možné uložit ve formátech .png a .eps. Dále lze uložit zadané vstupy ve formátu .mat a v tomto formátu je opět načíst.

Stažení: Zde

Simulátor oběžných drah vesmírných objektů

Lukáš Pavelka

2. bakalářský, KyR

Popis: Simulátor vykresluje oběžné dráhy vesmírných těles (planet, planetek, apod.) a umožnuje zobrazit polohu tělesa v zadaném čase. Data o tělesech jsou načítána z externího textového souboru (objectsinfo.txt), do kterého lze přidávat další objekty (formát zadávaní dat je popsán přímo v txt souboru). Dráha a poloha každého objektu je vypočtena pomocí Keplerovy rovnice z elementů orbity daného tělesa. Program obsahuje automatický mód umožnující simulaci pohybu těles v měnícím se čase.

Stažení: Zde

Odečítání GPS souřadnic z načteného segmentu mapy

Jan Šutka

3. bakalářský, EEM

Popis: Semestrální projekt obsahuje tři funkce. První má za cíl určit souřadnice označeného bodu na mapě. Druhá funkce počítá vzdálenost posledních dvou bodů a celkovou vzdálenost. Třetí funkce počítá plochu obecného tvaru, zadanou body na mapě.

Stažení: Zde

Spektrální analyzátor

Tomáš Thúróczy

3. ročník, KME

Popis: Realizácia spektrálneho analyzátora pracujúceho v rozsahu 50 MHz - 1,7 GHz s využitím softwarového rádiového prijímača (RTL-SDR) a maximálnou zobraziteľnou šírkou pásma 2,4 MHz.

Stažení: Zde

Game of life

Valerii Ulitin

1. magisterský, OI

Popis: Implementace všem známého algoritmu vývoje společenství živých organizmů. Odehrává se na matici buněk, jejíž stav předurčuje podobu hry v následujícím kroku. Chování buněk se řídí standardními pravidly hry S23/B3. Hra obsahuje některé předdefinované figury plus umožňuje generaci náhodného pole.

Stažení: Zde

Game of Life

Pavel Vitvera

2. ročník, OI

Popis: Game of life je dvourozměrný automat, který chováním připomíná vývoj společenství živých organismů. Zároveň se s ním dají vytvořit komplexní obrazce a celkově se s tím hezky vyblbnout.

Stažení: Zde

Gaussian mixture model based segmentation GUI

Anastasia Vlasova

1. magisterský, OI

Popis: This application provides Gaussian mixture model based segmentation. It allows to choose image, select samples for background and foreground, provide segmentation and save result. It's possible to change grid scale and add or remove additional labels to improve segmentation result.

Stažení: Zde

courses/a0b17mtb/projects/chosen_projects/15_16_zs.txt · Last modified: 2018/09/17 18:12 (external edit)