Warning
This page is located in archive.

Literatura

  1. Podklady ze cvičení,
  2. libovolný „Matlab primer“ pokrývající sylabus předmětu.

Literatura (doporučená):

[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013,

[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013,

příp. další zdroje (materiály AV ČR – bude uvedeno na cvičení, ad.), komunitní weby: http://www.mathworks.com/, ad.

Matlab Programming Style Guidelines (by Richard Johnson):

Další podklady

Matlab FileExchange:

Potřebujete nějakou funkci pro další práci? Jste si jistí, že v Matlabu není? Zkuste se podívat zde…

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Jeden příklad za všechny:

:)

Blogy na blogs.mathworks.com:

Další zajímavé zdroje:

courses/a0b17mtb/literatura.txt · Last modified: 2018/09/17 18:12 (external edit)