Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Zápis předmětu

Pro studenty jiných fakult je přiložen krátký návod, jak si předmět zapsat. Při doporučení vycházíme z komunikace se studijními odděleními daných fakult.

 • Obecně platí, že by předmět měl být viditelný v KOS pro studenty všech fakult a součástí.
 • Předmět by měl jít zapsat automaticky (pokud je volná kapacita), pokud neříkají interní předpisy/zvyklosti (viz dále) jinak.
 • Pokud je potřeba k zápisu vyplnit žádost, je k dispozici zde (text lze dopsat přímo do PDF, v případě nutnosti lze ponechat k podpisu na sekretariátu katedry elektromagnetického pole ČVUT-FEL, m.č. T2:B2-636).
 • Vzhledem k nové akreditaci je možné v KOSu najít předmět pod dvěma různými kódy (A0B17MTB, B0B17MTB) - jedná se však o stejný předmět, není tedy mezi kódy rozdíl.
 • Předmět vypisujeme i v anglickém jazyce, AE0B17MTB.

FS

 • Je potřeba vyplnit žádost, nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FS.

FSv

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FJFI

 • Je potřeba vyplnit žádost, nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FJFI.

FIT

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FBMI

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FD

 • Kontaktujte vyučující předmětu MTB.

FA

 • Kontaktujte vyučující předmětu MTB.
courses/a0b17mtb/zapis_predmetu.txt · Last modified: 2018/09/17 18:12 (external edit)